Fastighetsägare i
Hagalund 1890-1979

Till Gamla Hagalunds
Vänners webbsida

Hur vill du söka?    ...eller klicka på en tomt på kartan

       
Flytta kartan genom
att dra med musen.

HAGAVÄGEN 3C (f d 3) Kvarteret Njord (T1 s153 NY 30)
1890-02-07 Nils Kantzy
1893-03-21 Albert Amundson (kk)
1893-03-27 Änkefru Maria Kantzy (trp)
1894-08-15 Handlanden Karl Viktor Karlsson
                    Stavby, Uppsala -65
                    h. Anna Kristina
                    Haga, Stockholm -68
1950-03-17 db dito
                    b. Bror Sigfrid
                    b. Siri Viktoria Enestad
                    b. Karl Gunnar Emanuel
                    b. Sven Gustav
                    d. Maj-Britt Willner
                    d. Bengt Olof Willner
                    d. Eva Kristina Willner
1963-01-29 Solna Stad 87.000
1970-04-20 o. 690721
                    

Läs Kent Fernströms
inledning till
fastighetsägareregistret.


Förkortningar: NO=Norra Hagalund, NY=Nya Hagalund,
VÄ=Västra Hagalund, avs=avsöndrad (från annan tomt),
b=barn, bb=barnbarn, bosk=boskillnad, br=bror,
db=dödsbo, d=delägare, h=hustru, m=make, kk=konkurs,
obeb=obebyggd, s=syster, trp=transport, ä=änka,
överl=överlåtelse.

Fastighetsregistret har tagits fram av Kent Fernström och anpassats till webb av Björn Sölving.     Fastighetsdata/bilder senast ändrade 2014-12-25.     Kommentera här!
Läs Kent Fernströms inledning Ladda ner: Fastighetsägareregister (PDF)   Gaturegister (PDF)  Stadsägoregister (PDF)   Tomtnummerregister (PDF)
HEJ